loader
złącze stanowiące na ogół część
instalacji elektrycznej.
pogadajmy.
english